CEMALETTİN YILDIZ

CEMALETTİN YILDIZ

CEMALETTİN YILDIZ

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde Lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı birimde akademik göreve başladı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda “Kurum Kimliği Tasarımının Gerekleri, Süreçleri ve Kuruma Kazandırdıkları” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsi Grafik Anasanat Dalı’da Sanatta Yeterlik Programına devam etmektedir. 1996 yılından beri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde  Öğretim Görevlisi olarak Grafik Tasarım Proje desleri vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır.  Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece almıştır. Akademik çalışmalarının yanısıra iş dünyasında çeşitli kurumların görsel danışmanlığını yapmaktadır.  

Sanatçının Çalışmaları

CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ
CEMALETTİN YILDIZ